Roční plán

MŠ Nové Sedlice 2023 - 2024

CELOROČNÍ PROJEKT – „KRÁSY SVĚTA"

Do daleka cestujeme, z krás světa se radujeme.

Základem klidného světa je prostředí, ve kterém se mohou děti učit novým hrám, respektu ke všem živým tvorům, společnému poznávání, přátelit se, těšit se z přítomností ostatních. Každý z nás je lidskou bytostí a všichni jsme si podobní, a zároveň jiní.

Umění komunikace posiluje náš vztah ke všemu živému, dává nám možnost růst, pomáhá nám si uvědomit, že život na Zemi je drahocenný.

V tomto roce se zaměříme na rozvoj řeči, komunikačních schopností, správnou výslovnost. Umění komunikace je jedním z úkolů ke zlepšení mezilidské komunikace, kterou můžeme neustále zdokonalovat.

Nápomocné nám budou zábavné hry pro rozvoj řeči :“Rozhýbej svůj jazýček“

Celým rokem nás budou provázet témata:

MĚJME RADOST ZE ŽIVOTA!!

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři