Roční plán

MŠ Nové Sedlice 2022 - 2023

CELOROČNÍ PROJEKT –„ ROK SE STROMY“

Představte si les a v něm rostou různé stromy: staré silné duby, rovné štíhlé jedle, javory, lísky, březový háječek. Všechno spolu vytváří dokonalý celek.

Každý měsíc si budeme povídat o jednom stromě a ten nás přivede k dalším tématům týkající se lesa a přírody. Vydáme se na dobrodružnou cestu plnou zážitků, radosti, tvoření, inspirací, nápadů a poučení.

Těšíme se na setkání nejen se stromy v našem blízkém lese, ale také na zážitky pokladů lesa.


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři