Měsíční plány

ZÁŘÍ.doc

ŘÍJEN.doc

LISTOPAD.doc

PROSINEC.doc

LEDEN.doc

ÚNOR.doc

 BŘEZEN.doc

 

                                                                        BŘEZEN

                                                               Březen za kamna vlezem.

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ, PSANÍ, SLOH

 

CO SE NAUČÍM?

Slovní druhy – přehled.

Slovesa, podstatná jména předložky a spojkyve větách.

Souvětí.

 

Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, souhlásky a samohlásky,

psaní u, ú, ů, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slabikotvorné l, r – stálé opakování.

 

Velká a malá psací písmena – stále opakování, propojení s počítačovou klávesnicí a textovým dokumentem Word.

Trénujeme opisy a přepisy.

Březen – měsíc knihy.

 

Čtení z čítanky. Čtení vlastních knih

Psaní dopisu, mailu, sms….

Práce s textovým editorem.

ANGLICKÝ JAZYK

Stálé procvičování – barvy, čísla do dvaceti Slovesa: play, raun, skip, fly, jump, clap, draw, sing, count, read. Části těla – jednotné a množné číslo

 

 

Jednoduché záporné a kladné odpovědi.

 

Lekce 19 - 21

 

 

Přídavná jména.

The Alphabet - abeceda

 

PRVOUKA

Čísla záchranného systému a jejich používání. V nemocnici.

Místo kde žiji.

Začíná jaro.

 

               

   6-4=

        

              17-8=

MATEMATIKA

Malá násobilka – násobky 1, 2, 3, 4, 5. Násobení s nulou.

Počítání do stovky – stálé procvičování

Slovní úlohy - o několik více – sčítání (celkem, dohromady), o několik méně – odčítání (zbylo, zůstalo). x krát více – násobení, x krát méně - dělení

Převody jednotek – m x cm - procvičování

 

Od 4. do 8. 3. jsou jarní prázdniny.

Do školy přijďte 11. 3.

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři