Týdenní plány

TÝDENNÍ PLÁN 25. - 29. 9. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 9. - 13. 10. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 16. - 20. 10. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 23. - 27. 10. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 30. 10. - 3. 11. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 13.-17. 11..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 20.-24. 11..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. - 1. 12. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 5. TŘÍDA 27. 11. - 1. 12.

JAZYK ČESKÝ

Procvičování – zdvojené souhlásky, předpona s a z

Slova přejatá, pravopis přídavných jmen

ČTENÍ – Božena Němcová a její díla – práce s textem, klíčová slova, zapojení do projektu – Čtení pomáhá https://www.ctenipomaha.cz

SLOH – téma – sociální sítě, sms, chat, tvorba ankety

uč. str. 41 – 45

středa – diktát

MATEMATIKA

Procvičování – rovnice a nerovnice, vztahy mezi x a y, souřadnice bodů

Práce se zlomky - vyjádření celku různými zlomky

G – rovnoběžníky, převody jednotek délky

uč. str. 26 – 30

PŘÍRODOVĚDA

Planeta Země – gravitace, magnetická síla, lidé ve vesmíru

 

VLASTIVĚDA

První světová válka – Sarajevský atentát, zbraně, legie

pátek – doplňovačka

(průmyslová revoluce, národní obrození, revoluční rok 1848)

JAZYK ANGLICKÝ

My family – přivlastňovací ‘s, časování slovesa “to be“, stažené a nestažené tvary, rozhovory s použitím slovesa být, reading and speaking– Mickey, Millie and Mut

 

 

VV – 2 krabičky od čaje, vánoční formičky různé tvary

 

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři