Týdenní plány

1. pololetí: TÝDENNÍ PLÁN 25. - 29. 9. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 9. - 13. 10. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 16. - 20. 10. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 23. - 27. 10. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 30. 10. - 3. 11. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 13.-17. 11..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 20.-24. 11..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. - 1. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 4. 12. - 8. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 11. - 15. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 18. - 22. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 3. - 12. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 15. - 19. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 22. - 26. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 29. 1. - 2. 2. .pdf

 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 2. - 9. 2. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 12. 2. - 16. 2. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 19. 2. - 23. 2. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 26. 2. - 1. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 11. - 15. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 18. - 22. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 25. - 29. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 2. - 5. 4. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 8. - 12. 4. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 15. - 19. 4. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 22. - 26. 4. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 29. 4. - 3. 5. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 6. - 10. 5. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 20. - 24. 5. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 27. - 31. 5. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 17. - 21. 6. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 5. TŘÍDA 17. - 21. 6.

JAZYK ČESKÝ

Procvičování – podstatná jména vlastní a obecná, správné určení velkého písmena, opakování učiva 5. ročníku

ČTENÍ – aktivní naslouchání, klíčová slova, porozumění mluvenému slovu, rozlišování podstatných a okrajových informací, čtenářské deníky

SLOH – inzerát, práce ve skupině

uč. str. 156 - 163

MATEMATIKA

Procvičování – celá čísla – ukazování a znázorňování celých čísel na číselné ose, zápis, porovnávání, hospodaření s penězi – spoření, platba, výběr, práce s daty – jízdní řády, opakování probraného učiva

G – stavby z krychlí – stavění z kostek, objem stavby, opakování

uč. str. 74 – 81

středa – čtvrtletní práce

PŘÍRODOVĚDA

Nervová soustava – mozek, nervy, mícha

Rozmnožovací soustava – mužské a ženské pohlavní orgány, vývojová stádia člověka, opakování – kvíz

 

VLASTIVĚDA

Cestujeme po Evropě – kulturní a historické památky, nejznámější letoviska a horská střediska, významná hlavní města

 

JAZYK ANGLICKÝ

Our house – vocabulary, gramatika - there is/are, prepositions of place – in, on, under

5C – Her town – descrice a town, reading and writing

 

 

  • úterý (18. 6.) - školní focení (s sebou – třídní tričko)

  • pátek (21. 6.) - uzavření klasifikace a činnosti školních kroužků

 

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři