O nás

Nenechejte se zmást množným číslem v nadpisu tohoto povídání o komárovské škole, ale je opravdu správné neboť zde budu zmiňovat všechny základní a mateřské školy, které byly za dobu trvání obce Komárova založeny a chci-li vyjmenovat opravdu všechny, musím začít ne od Adama, ale od Marie Terezie.

 

Logo ZŠ MŠ Komárov

 

První zmínky o zřízení školy (1742) – nikoli základní, nýbrž „zemské“ opravdu patří do doby vlády Marie Terezie, která si již za svého panování a nejspíš vzhledem k požehnanému počtu svých dětí – 16 (v současnosti počtem průměrná třída) velmi podrobně zabývala problematikou základního vzdělání svých poddaných a zavedla povinnou školní docházku, za což ji generace všech dětí jistě velice milují.

Tato první škola, která byla postavena na někdejší komárovské návsi ale vyhořela – historické prameny neuvádějí, zdali rukou nezletilého žháře s nevalným školním prospěchem, nebo jiným zapříčiněním. Záhy však byla opravena a pro velký počet dětí také roku 1816 přistavena. I nadále však nedostačovala velkému počtu dětí a tak byla v roce 1875 postavena škola nová, která po mnohých historických peripetiích stojí a ku vzdělání mnoha generací slouží dodnes.

 

Základní škola Opava-Komárov

 

Bylo by, myslím, zbytečné zmiňovat se podrobně o stylu výuky dětí první republiky, o bojových podmínkách výuky v Obecné škole v době 2. světové války a o všech škodách materiálních, ale hlavně duchovních, jež každé brutální násilí a bezpráví s sebou nese a po generace v lidech přežívá. Ať mi pamětníci odpustí, ale raději se budeme věnovat veselejší současnosti.

Přesto se však musíme vrátit do minulého století a to do roku 1976, kdy místo ředitelky začala vykonávat paní Mgr. Drozdková a její působení na již škole „Základní“ bylo ukončeno odchodem do důchodu. Za touto větou se skrývá 26 let práce s měnícím se pedagogickým sborem a žáky několika generací.

Za tuto dobu se měnila i budova školy svým technickým vybavením – ústřední topení, nová okna, sociální zařízení, dovybavení školní zahrady průlezkami, plynové topení, obnovení pěti tříd, začátek práce na PC, posílení vybavenosti pro mimoškolní činnost – keramická dílna v opravených sklepích, spuštění provozu počítačové učebny… Nedílnou součástí již od roku 1962, kdy vznikla, je školní družina, která byla pro nedostatek místa zřízena v budově požární zbrojnice v celém jejím 1. patře a která po úpravách slouží žákům dodnes a těší se stále větší oblibě a již dávno není pro pracující rodiče východiskem z nouze a pro děti nutným zlem.

 

Jistě jsme nevyjmenovali vše, co se za více než čtvrt století vylepšovalo na naší komárovské Základní škole, kterou již od roku 2002 vede pan ředitel Mgr. Weicht, kterého hned na úvod také čekalo mnoho povinností – transformace technického vedení školy na právní subjekt je tím úkolem nejzávažnějším.

Co je psáno, to je dáno – toto heslo jsme se snažili dodržet při stručném zpracování historie naší školy, ale zájemce srdečně zveme, aby si přišli na vlastní oči ověřit, zda pokrok od dob Marie Terezie je aspoň trochu viditelný a výsledky práce hmatatelné.


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři