Pedagogický sbor

Tomáš weicht

ředitel ZŠ a MŠ
Učitelství pro 1.st ZŠ, Speciální pg. PF OU, Šk.management UK
+420 724 254 735      zskomarov@tiscali.cz
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                
 
                        EVA MUROVÁ 
                         
                

   
 
  
                                zástupce ředitele ZŠ a MŠ
                                                      vedoucí učitelka MŠ Komárov                                                                        SPgŠ Krnov, Šk.management UPOL
P                                                    +420 606 638 128                                                                                    evamurova@seznam.cz

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři