KRPDŠ

V úterý 22.11. proběhly třídní schůzky s rodiči. které byly doplněny o společné informace pro rodiče, formou Informátoru, který dostali všichni zúčastnění rodiče ve třídách. Mimo aktuality ze života školy a informace o připravovaných akcích, bylo vydáno čerpání finančních prostředků Klubu rodičů (KRPDŠ) 2021/2022, které připravily paní Lucie Satková a Šárka Němcová (moc děkujeme!) a také byli rodiče požádáni, aby nevjížděli auty až úplně před školní vchod a také seznámeni se vstupem do školy a odvádění dětí. Více můžete číst zde: INFO RODIČE 2022.pdf

 

 

Volba do Školské rady - listopad 2021

Volba do ŠR, třídní schůzky s rodiči - listopad 2021.docx

návrh 1 člena ŠR a příspěvek KRPDŠ.docx

 

Poslední zápis ze Schůzky Klubu rodičů ze školního roku 2019-2020. 

ZÁPIS z programu schůze KRPDŠ 14.11. 2019.pdf

6) Zápis z Výboru.docx

Jednatelem Klubu rodičů je pan Kamil Skřeček. Hospodářskou KRPDŠ je paní Lucie Satková.


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři