Měsíční plán

Tematický plán

MŠ PODVIHOV ZÁŘÍ  2023

-během celoročního projektu „Hmyzáci“, budou děti objevovat tajemství světa hmyzu

-seznámí se s plyšovými čmeláčky a mouchami, které je boudou provázet po celý rok

 

-procházky do okolních lesů – pozorování hmyzu, sběr hub

- předškolní děti – výlet na dopravní hřiště do Malých Hoštic

 

-seznamování se s prostředím školky, třídy

-rozumět smyslu pravidel třídy a dodržovat je

-rozvíjení kamarádských vztahů

-znát svou značku, jména kamarádů

-osvojování běžných pravidel společenského chování-pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se

-poznávat předměty denní potřeby, hračky a jejich úklid

 

-seznamování dětí s druhy ovoce a zeleniny

-zpěv písní, tanečky, básně na téma „Ovoce a zelenina“

-ochutnávka úrody z naší zahrádky

-příprava dobrot z ovoce a zeleniny

-malování, stříhání, lepení ovoce a zeleniny

-cvičení a jablíčky , s bramborami

 

Tematický plán

MŠ Podvihov ŘÍJEN 2023

 

-děti se seznamují se znaky podzimu

-připomínáme si zvyky a obyčeje spojené s podzimem

-ekologicky motivované hry – chráníme les

-poznáváme les a pojmenujeme stromy

-určujeme listnaté a jehličnaté stromy

-sbíráme přírodniny – určujeme je

-učíme se písně a básně s tématy -podzimu, les, dráčci

-zdobíme dráčkům ocásek – počítáme, určujeme barvy

-vyrábíme draky z papíru, malujeme dráčky

-čteme si pohádky o dráčcích, o podzimu, o lese

 

Co nás čeká

4.10.2023 –Drakiáda

10.10.2023 - Pes Korálek -1.setkání s městským policistou

19.10.- Hmyz v našich domovech- seznámení s hmyzem hravou formou

31.10.-Dýňové tvoření

-procházky do lesa, ke studánce - hledání hub, pozorování rostlin a živočichů

 

 

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři