Partneři a dotace

Přehled projektů a dotačních programů, kterých se účastní naše základní škola a mateřské školy.

 

scio    čtení pomáhá    celé Česko čte dětem    školní mléko    ovoce do škol  Recyklohraní

Projekt s názvem „Polsko-české setkání s divadlem“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000193 je finančně podpořen v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

 

Polsko české setkání s divadlem

 

Revitalizace zahrady je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17. listopadu a Komárov“.

 

životní prostředí

 

Tato škola je zapojena do projektu „Inovace na dosah“. Tento projekt je spolufinancován Evropským a sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Inovace školám

 

Naše škola je zapojena do OP VK pro oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání s realizací projektu „Škola čte“.

 

eu dotace škola čte

 

Naše škola je zapojena do Výzvy č.02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem s názvem „ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV 2017/2018“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/006753. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři