Zápis do MŠ

Zápis MŠ 2023

Žádost o přijetí MŠ Opava - Komárov 2023-2024

Žádost o přijetí MŠ Opava-Podvihov 2023-24

Žádost o přijetí MŠ Nové Sedlice 2023-2024

Kriteria přijetí do MŠ Opava-Komárov 2023

Kriteria přijetí do MŠ Opava-Podvihov 2023

Kriteria přijetí do MŠ -Nové Sedlice 2023

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny

Školní řád MŠ

Co potřebuji děti do MŠ

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ MŠ KOMÁROV 23

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři