Týdenní plány

TÝDENNÍ PLÁN 12.-16. 9..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 19.-23. 9..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 26.-30.9..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 3. - 7. 10..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 10. - 14. 10..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 17. - 21. 10..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 24. - 28.10..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 31. - 4. 11. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 7. - 11.11.pdf, TÝDENNÍ PLÁN 14. - 18. 11. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 21. - 25. 11..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 28. 11. - 2. 12..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 5. - 9. 12..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 12. - 16. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 19. - 23. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 3. - 6. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 16. - 20. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 23. - 27. 1. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 30.1. - 3.2..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 6. - 10. 2. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 20. - 24. 2..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 6. - 10. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 13. - 17. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 20. - 24. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 27. - 31. 3..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 3. - 7. 4..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 11. - 14. 4..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 17. - 21. 4..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 24. - 28. 4..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 1. - 5.5..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 8. - 12.5..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 15. - 19.5..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 22. - 26. 5. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 29. 5. - 2. 6. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 4. TŘÍDA 29. 5. - 2. 6.

JAZYK ČESKÝ

Opakování – určování sloves a podstatných jmen, vyjmenovaná slova, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem

Druhy číslovek a jejich skloňování

SLOH – diskuse, práce s osnovou, scénky

ČTENÍ – Filipova dobrodružství – práce s textem – dokončení, čtení s porozuměním, rozbor básně

uč. str. 150 – 154

čtvrtek – diktát (opakování)

MATEMATIKA

Práce s daty – grafy, tabulky, jízdní řády

Zlomky – celek, část z celku, výpočet čísla ze zlomku, porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, slovní úlohy

G – čtverec a obdélník – rýsování, obvod a obsah

uč. str. 63 - 65

PŘÍRODOVĚDA

Léto v přírodě – dokončení

Ochrana přírody

 

VLASTIVĚDA

Husitské války – dokončení

Život ve městech – renesance, první Habsburkové na českém trůně, novověk

úterý – písemka (Velkomoravská říše, příchod Cyrila a Metoděje, vláda přemyslovských knížat a králů)

JAZYK ANGLICKÝ

People – Unit 20 – města a státy Evropy, jazyky, odkud kdo pochází – speaking, writing, present simple (přítomný čas prostý)

Unit 21 – povolání, práce se slovníkem

 

 

  • Středa (31. 5.) - výlet do Opavy – animační program “Zachraň jídlo“ - více info v deníčku

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři