Ikona

Česko - polská spolupráce

30.11. 2022

V úterý 22.11 jsme se s dětmi vypravili do Polska do mateřské školky v Łańcach. V 7:45 pro nás do školky přijel autobus a odvezl nás do školky do Polska, kde k nám přisedli další děti a společně jsme jeli na dílničky. Děti si z keramiky mohly vyrobit různé výrobky, vyráběly jsme také andílky z dřívek a kreslily na průhledné papíry, které se poté promítaly na dataprojekci. Poté jsme se s dětmi vydaly na prohlídku kina a divadla, podívali jsme se do zákulisí - maskérna, osvěltení, hudební reprodukce. V kině jsme si prohlédli starý film, který děti dostaly na památku domů. Poté jsme se společně vydali do mateřské školky, kde děti měly společný oběd, a poté si spolu mohly hrát. Autobusem jsme se poté vydali zpátky do školky. 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři